Commissie Volksgezondheid uitgebreid geïnformeerd over Chikungunya en Ebola

Commissie Volksgezondheid uitgebreid geïnformeerd over Chikungunya en Ebola

In een spoedbijeenkomst, die op vrijdag 17 oktober 2014 in De Nationale Assemblée (DNA) heeft plaatsgevonden, hebben gezondheidsautoriteiten de vaste commissie Volksgezondheid van DNA uitgebreid geïnformeerd over de aanpak van de Chikungunya-epidemie in Suriname. Daarnaast zijn de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden om een eventuele Ebola uitbraak buiten Suriname te houden ook gepresenteerd aan de volksvertegenwoordigers. In een eerdere spoedbijeenkomst op 23 september 2014 is de DNA ook geïnformeerd over Chikungunya.

Maatregelen

Via de media is voorlichting naar de gemeenschap toe geïntensiveerd, melden de gezondheidsdeskundigen. Er is verder ook gebruik gemaakt van social media om mensen zoveel mogelijk te bereiken. Samen met de ministeries van Openbare Werken, Onderwijs en Volksontwikkeling en het Bureau Openbaar Gezondheidszorg zijn de scholen aangepakt. In Blauwgrond en Commewijne zijn de broedplaatsen door middel van de ‘Krin Kondre actie’ uitgeroeid.  In Commewijne is ook een aanvang gemaakt met de ‘Tap yu bari’ campagne, waarbij de gemeenschap wordt gewezen op het goed afdekken van de watervaten.

Momenteel zijn de werkzaamheden in de districten Wanica en Paramaribo nog gaande en zullen naar verwachting rond 15 november worden afgerond. Ook in het binnenland worden er bestrijdingsmaatregelen getroffen. In het binnenland is de Stichting Medische Zending actief bezig de gemeenschap in te lichten. Ook daar heeft het BOG bespuitingswerkzaamheden uitgevoerd.

Ook voor de DNA is er een rol weggelegd. In het Parlement zal bekeken worden hoe de regering kan worden ondersteund bij het realiseren van wetswijzigingen of nieuwe wetgeving.

Preventie tegen Ebola

Voor wat Ebola betreft moet ervoor worden gezorgd dat er preventief te werk wordt gegaan, zodat deze ziekte buiten Suriname blijft. Hiervoor is een multisectorale aanpak vereist. Speciaal hiervoor is een werkgroep ingesteld die bestaat uit leden van het Kabinet van de President, het Bureau Nationale Veiligheid, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, het Nationaal Leger, Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en leden van het Korps Politie Suriname. Daarnaast zal het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme ook worden toegevoegd aan de werkgroep.

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van DNA mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons. Van de vaste commissie Volksgezondheid waren aanwezig DNA-lid Theo Vishnudatt (voorzitter van de commissie) en de leden Amzad Abdoel en Jenny Warsodikromo. De leden Ganeshkoemar Kandhai, Frederik Finisie, Winston Jessurun en Diepakkoemar Chitan maken ook deel uit van de commissie. De Commissie zal aan de andere DNA-leden verslag doen over deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn de aanwezige leden ook met feedback en suggesties gekomen voor de aanpak van Chikungunya en Ebola.

Naast de DNA-leden waren onder andere aanwezig: 

-          De Minister van Volksgezondheid, de heer drs. M. Blokland

-          De minister van Buitenlandse Zaken de heer W. Lackin

-          De directeur van Openbaar Groen, de heer S. Wolff

-          De directeur van Volksgezondheid, mw. drs. M. Eersel

-          Coördinator NCCR de heer J. Slijngard

-          De directeur van BOG, de heer drs. L. Resida

-          De directeur van Buitenlandse Zaken, mw. drs. E. Naarendorp en andere gezondheidsdeskundigen.

<< Terug naar berichten