Commission on the Status of Women

Commission on the Status of Women

Onder het thema “At the crossroads of  sustainable development and gender equality; the role of parliaments ” heeft een afvaardiging van de Nationale Assemblee van Suriname, bestaande uit de leden Joan Dogojo (delegatieleider), Carl Breeveld en Hesdey Pigot op 11 maart 2014 deelgenomen aan de 58ste sessie van de “Commission on the Status of Women” in New York. De sessie werd georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) in samenwerking met “UN Women”, tegen de achtergrond van verworvenheden en uitdagingen bij de implementatie van de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze parlementaire activiteit richt zich verder op strategieën om gendergelijkheid te bewerkstelligen op alle besluitvomingsniveaus. Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden van de mate waarin vrouwen participeren in de besluitvorming in onder meer de private sector, justitie en op politiek- bestuurlijk niveau.

Bij de opening van de sessie gaf de Secretaris-Generaal van de IPU, Anders Johnson aan dat parlementen een belangrijke factor zijn in het proces van ontwikkeling. Gendergelijkheid zal moeten bijdragen aan het beter functioneren van staatsinstituten, hetgeen zal leiden tot beter democratisch bestuur. De Executive Director van UN Women, mevrouw Phumzile Mlambo- Ngcuka benadrukte dat er significante stappen ondernomen moeten worden om gendergelijkheid in de besluitvorming te vergroten.

Een wereldwijde analyse van vrouwen in de politiek vanaf 2005 toont een positieve ontwikkeling. Suriname werd door de aanwezige delegatie genoemd als land met een succesverhaal op het stuk van het kiezen van vrouwen tot voorzitter en vice-voorzitter van DNA, dat helaas een terugval heeft gemaakt van 25.49% van vrouwelijke volksvertegenwoordigers in 2005, naar 9.8% in 2010 (hetgeen 13.72% werd na de doorstroming van enkele Assembleeleden naar de Raad van Ministers).

Ook heeft de delegatie van Suriname gewezen op de belangrijke rol van mannen en jongens bij het bereiken van gendergelijkheid; tegelijk werd gevraagd naar ervaringen van de IPU en overige parlementen in dat verband.

In de presentaties van panelleden en tijdens discussies werden het belang en de betekenis van Parlementaire MDG Committees ook benadrukt.

<< Terug naar berichten