Cultuuromslag en voorlichting nodig voor stimuleren borstvoeding

Cultuuromslag en voorlichting nodig voor stimuleren borstvoeding

Om borstvoeding weer tot een gewoonte te maken is naast een cultuuromslag ook meer voorlichting tot gedragsverandering voor niet alleen moeders, maar ook werkgevers en andere instellingen nodig. Zeker de laatste jaren is het toedienen van  blikvoeding aan vooral pasgeborenen toegenomen. De gedachte leeft dat melk uit blik veel beter is dan moedermelk. “Wij moeten terug naar de tijd dat borstvoeding geven een normale zaak wordt”, vindt de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. De assembleevoorzitter sprak op vrijdag 31 juli 2015 bij de opening van de internationale borstvoedingsweek in het Diakonessenhuis. Het thema is: “Breastfeeding and work? Let’s make it work!”

Vooral in ziekenhuizen moet erop worden toegezien dat moeders hun baby’s aan de borst leggen en dat pasgeborenen geen melk uit blik krijgen. Om moeders in de gelegenheid te stellen langer dan de bij wet vastgestelde periode van 6 weken vóór en 6 weken na de bevalling thuis te blijven, is aangepaste wetgeving nodig. Als het aan mevrouw Simons ligt, moeten moeders 4 maanden met hun kind thuis kunnen blijven. Ook vaders moeten de gelegenheid krijgen om met hun zuigeling en de moeder thuis te kunnen blijven. “Wij moeten met zijn allen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van nieuwe Surinamers”, benadrukt mevrouw Simons. Daarom pleit zij voor ouderschapsverlof en een fonds om dit verlof te betalen. Mevrouw Simons hoopt dat deze twee belangrijke zaken in deze regeerperiode hun beslag krijgen.

Valeenee Wasimin, beleidsadviseur bij DNA, heeft tijdens de bijeenkomst haar ervaringen gedeeld. Als moeder van vier zonen is zij door haar voormalige werkgever wel in de gelegenheid gesteld om onder werktijd borstvoeding te geven.  Haar jongste zoon was tot aan zijn tweede jaar aan de borst. Mevrouw Wasimin hoopt dat in de toekomst werkgevers eraan meewerken dat moeders zolang mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om dit te kunnen doen. Immers borstmelk is de beste voeding voor zuigelingen. Verschillende sprekers hebben tijdens hun spreekbeurt ook hierop de nadruk gelegd.

De borstvoedingsweek in het Diakonessenhuis is georganiseerd door de Stichting ter bevordering van de borstvoeding in Suriname (Stibosu) en duurt tot en met 7 augustus.

<< Terug naar berichten