De Eerste Openbare Vergadering 2013

De Eerste Openbare Vergadering 2013

Op dinsdag 15 januari is De Nationale Assemblee voor het eerst in dit jaar in openbare vergadering bijeen gekomen. Een aanvang is gemaakt met het behandelen van 3 ontwerpwetten in het openbaar. Een ontwerpwet is een voorstel van een wet dat ingediend wordt in De Nationale Assemblee. Het gaat om de onderstaande drie ontwerpwetten:

  • Wet bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2012. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om wijzigingen te kunnen plegen in registers van de Burgerlijke Stand. Dit is belangrijk voor een recente bevolkingsadministratie van het binnenland.
  • Regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten (Tabakswet). Dit wetsvoorstel is afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid en heeft als doel de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van het gebruik van tabak en tabaksprodukten en de blootstelling aan tabaksrook.
  • De toetreding van de republiek Suriname tot 'the International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers' (STCW). Dit wetsvoorstel behelst de richtlijnen vast te stellen voor en aan zeevarenden.
<< Terug naar berichten