Dierenwelzijn bij wet vastgesteld

Dieren welzijn bij wet vastgesteld

De ontwerpwet houdende regels met betrekking tot het welzijn van dieren (wet Dierenwelzijn), is aangenomen in De Nationale Assemblée (DNA) met algemene 37 stemmen. De vergadering is gehouden op 20 december 2016. Waarnemend voorzitter van de DNA, Melvin Bouva is blij dat het nu geregeld is dat dierenwelzijn belangrijk is voor zowel dieren als de samenleving. De voorzitter merkte op dat de wet niet nodig zou zijn als mensen beseften dat dieren ook rechten hebben. “Er is nog werk aan de winkel, maar een belangrijke stap is gezet”.

De initiatiefnemers zijn Jennifer Geerlings- Simons, Carl Breeveld, Noreen Cheung, Henk Ramnandanlal en Ruth Wijdenbosch. De laatste drie zijn geen lid meer van het parlement. De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: Jenny Warsodikromo (Vz), Dewanchanderbhose Sharman, Silvana Afonsoewa, Dinotha Vorswijk, Stephan Tsang, Ingrid Karta-Bink en Amzad Abdoel.

Regeringscoördinator Soewarto Moestadja, heeft na de aanname van de wet aangegeven dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij samen met betrokken organisaties de samenleving verder zal inlichten.

<< Terug naar berichten