DNA – vergadering over gezondheidszorg afgesloten met moties

DNA – vergadering over gezondheidszorg afgesloten met moties

De openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) op dinsdag 12 juni 2018 is afgesloten met de aanname van een motie, waarin de regering onder andere wordt opgeroepen om middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen. Assembleevoorzitter drs. Jennifer Geerlings –Simons heeft, de motie samenvattend, aan de regering gevraagd om procedures en regelgeving in te stellen die garanderen dat de verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten conform de regels en zonder onnodige extra kosten kan plaatsvinden. Deze motie, ingediend door de coalitie, is aangenomen met 27 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. Door de oppositie zijn er ook drie moties ingediend, die allen zijn verworpen.

Enkele weken terug is aan de regering gevraagd om het parlement - in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording - op zo kort mogelijke termijn zo omstandig te informeren over de situatie binnen de gezondheidszorg in Suriname.

<< Terug naar berichten