• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • DNA – voorzitter presenteert parlementair protocol rampenbeheersing en klimaatverandering in Ecuador

DNA – voorzitter presenteert parlementair protocol rampenbeheersing en klimaatverandering in Ecuador

DNA – voorzitter presenteert parlementair protocol rampenbeheersing en klimaatverandering in Ecuador

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons heeft in Quito, Ecuador, een presentatie gehouden over het parlementair protocol voor rampenbeheersing en klimatverandering. Voorzitter Simons heeft gesproken in de hoedanigheid van vicepresident van het Klimaatnetwerk van ParlAmericas. 

Volgens de assembleevoorzitter is enkele jaren geleden in ParlAmericas verband besloten om als organisatie niet alleen door te gaan met discussies over kwesties die van belang zijn voor de regio, maar om volksvertegenwoordigers ook daadwerkelijk handvaten aan te reiken ter verbetering van hun werk. Het geproduceerde parlementaire protocol is net zoals eerder gepresenteerde, uit deze werkwijze voortgekomen en is ook het resultaat van samenwerking tussen ParlAmericas en de tak van de Verenigde Naties, die zich bezighoudt met het bestrijden van rampen. Dit product laat duidelijk zien hoe ParlAmericas ondersteuning biedt aan het werk van parlementen op het halfrond. 

Voorzitter Simons is daarna ingegaan op de inhoud van het document, waarbij ze heeft benadrukt dat dit niet alleen uitleg geeft over het Sendai raamwerk voor rampenbestrijding, maar dit ook op overzichtelijke wijze voor de leden vertaalt naar het in verband daarmee te verrichten Parlementaire werk.

Open goverment en open parlement 

Bij het onderdeel over de verslagen van parlementen en de presentatie van de "new open parliament commitments by parliamentary delegations", heeft het lid drs. Amzad Abdoel in zijn bijdrage aangegeven, wat er is bereikt met betrekking tot de algemene bevordering van transparantie in Suriname. Daarbij heeft hij de wetten genoemd die in de afgelopen periode door het parlement zijn aangenomen, die transparantie bevorderen en corruptie bestrijden. Ook heeft het lid aangegeven wat er nog moet worden gedaan op dit stuk en wat daarvan al in behandeling is bij het parlement. De vooruitgang op dit gebied wordt ook internationaal bijgehouden. Onder andere door dit wetgevend werk is de positie van  Suriname zowel in 2017 als 2018 verbeterd op de lijst van the Fiscal Transparency report of USA in 2018.

De parlementaire delegaties zullen zich zoals elk jaar committeren aan de stappen die zij in hun landen willen zetten op weg naar meer transparantie en preventie en bestrijding van corruptie.

Deze zullen in de Parliamentary Commitment Tool op de website van ParlAmericas, samen met hun respectieve resultaten, worden gepubliceerd.

<< Terug naar berichten