DNA beëdigt griffier

DNA beëdigt griffier

Mevrouw Ruth de Windt is op dinsdag 03 juni 2014 in een openbare vergadering beëdigt tot Griffier van De Nationale Assemblée (DNA). Zij neemt de plaats in van mevrouw mr. Marcia Burleson die per 01 juni 2014 met pensioen is. Mevrouw de Windt is op 01 augustus 1998 in overheidsdienst getreden en tewerkgesteld op de afdeling Bibliotheek Documentatie en Parlementair Archief. Zij functioneerde als bibliotheekmedewerkster. Op 26 augustus 2010 is zij benoemd tot Substituut-griffier en functioneerde in die functie tot haar benoeming als Griffier. Naast DNA-leden werd de beëdiging bijgewoond door de staf- en personeelsleden van de Griffie, alsmede familie, vrienden, gewezen Griffiers en Substituut-griffier. 

<< Terug naar berichten