DNA benoemt Commissie van Rapporteurs voor overeenkomsten met de Internationale Goudbedrijven

DNA benoemt Commissie van Rapporteurs voor overeenkomsten met de Internationale Goudbedrijven

In de huishoudelijke vergadering van 8 januari jongstleden heeft De Nationale Assemblée (DNA) de commissie van rapporteurs benoemd voor de twee wetsontwerpen die zijn ingediend ter goedkeuring van overeenkomsten met Surgold (joint-venture Suralco en Newmont) en Iamgold. Het gaat om de machtigingswet Merian Goudproject en de wet nadere wijziging Wet Gross Rosebel. Het onderzoek van de wetten door de commissie is reeds in volle gang. Er zijn dagelijks consultaties, volgens een programma dat op dinsdag 15 januari van start is gegaan en dat zal duren tot 28 januari. Diverse betrokkenen en deskundigen worden in deze sessies door de commissie geraadpleegd.

Samenstelling van de commissie
De Nationale Assemblée heeft bepaald dat deze commissie niet zeven, maar dertien leden telt, zodat alle fracties in De Nationale Assemblée in de commissie vertegenwoordigd zijn, vanwege het belang van deze overeenkomsten voor Suriname.

De commissie wordt voorgezeten door de heer Rabindre Parmessar. De andere leden van de commissie zijn de heren Henk Ramnandanlal, Ronny Tamsiran, Ronnie Brunswijk, Harish Monorath, Oesman Wangsabesari, Hugo Jabini, Frederik Finisi, Ronald Venetiaan, Radjkoemar Randjietsingh, Ronny Asabina, Asiskumar Gajadien en Carl Breeveld. De commissie telt daarnaast enkele toehoorders, leden van De Nationale Assemblée, die geen lid zijn van de commissie maar op eigen verzoek voor de vergaderingen worden uitgenodigd.

Taak van de commissie
Rabin Parmesar, voorzitter van de commissie, geeft aan dat de commissie, zoals gebruikelijk het onderzoek van de wetten en de overeenkomsten voor DNA uitvoert, zodat verslag daarover kan worden uitgebracht. Na het eindverslag van de commissie kunnen de wetten in de openbare vergadering worden behandeld. Vanwege het grote belang maar ook vanwege de complexiteit van de overeenkomsten is het volgens de voorzitter van de commissie van belang dat beide overeenkomsten grondig worden voorbereid. De overeenkomsten hebben tot doel om een grote stimulans te zijn voor de ontwikkeling van Suriname.

<< Terug naar berichten