DNA bespreekt artikel 4 missie met IMF

DNA bespreekt artikel 4 missie met IMF

Een delegatie van De Nationale Assemblée heeft op vrijdag 18 november 2016 onderleiding van de vicevoorzitter besprekingen gevoerd met een afvaardiging van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Naast de vicevoorzitter hebben tijdens de vergadering aangezeten, de waarnemend fractieleider van de NDP Amzad Abdoel, de fractieleiders van de NPS en de VHP respectievelijk Gregory Rusland en Chandrikapersad Santokhi en het assembleelid William Waidoe van de Pertjajah Luhur.

De missie van het IMF is een statutaire verplichting volgens artikel IV van de oprichtingsstatuten van de monetaire autoriteit. Er wordt naar dat artikel verwezen als wordt gesproken over “de artikel IV missie”. Het IMF bekijkt het financieel-economische beleid van een land, waarbij zij gesprekken voert met vertegenwoordigers van de regering, DNA, actoren en andere belanghebbenden.

Daniel Leigh, chef van de IMF-missie, heeft een aantal gesprekken gevoerd met een aantal belanghebbenden over de ontwikkelingen van de Surinaamse economie en diverse maatregelen in het kader van het herstel daarvan. Er is onder andere gesproken met de minister van Financiën, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en vertegenwoordigers van de bankinstellingen.

Het IMF bekijkt de situatie van Suriname vanaf het moment van recessie en hoe het land daarmee omgaat. Het IMF heeft ook bijzondere aandacht gevraagd voor de afschaffing van de subsidie op water en elektriciteit. Voorts zal volgens de monetaire autoriteit ook de subsidie op de brandstofprijs verder moeten worden afgebouwd. De leden van DNA hebben hiervan kennis genomen en aangegeven de regering te vragen naar de stand van zaken en de planning ten aanzien van deze en andere zaken.

Tijdens de bespreking zijn een aantal bevindingen en aanbevelingen door de IMF-topman aangekaart waaronder de versnelde invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW) in 2018 en de aanname van de wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds. Benadrukt wordt dat in al de aanpassingen de minder draagkrachtigen, senioren burgers, mensen met een beperking en andere groepen niet moeten worden vergeten.

Door het team van de internationale monetaire autoriteit is aangegeven, dat de waarde van de Surinaamse Dollar moet worden versterkt zodat er geen druk ontstaat op valuta. Daarvoor zullen er enkele fiscale- en monetaire instrumenten moeten worden doorgevoerd. De IMF topman heeft ter overweging aangegeven, dat de CBvS de rente op SRD-rekeningen verhoogd.  Over deze en andere zaken is er intensief door de delegatie gedelibereerd.

De vicevoorzitter van DNA heeft de rol van het parlement met betrekking tot het maken van wetgeving ter ondersteuning aan het regeringsbeleid aangegeven. De heer Bouva heeft onder andere verwezen naar behandeling en goedkeuring van de Anti- corruptiewet, Aanbestedingswet en Comptabiliteitswet in het eerste kwartaal van 2017. Aan het IMF heeft de vicevoorzitter gevraagd wat de visie van het IMF is met betrekking tot het optrekken van schuldplafond. Verder zijn de fractieleiders aan het woord gekomen. Er zijn vragen gesteld over het schuldenplafond en of de formule die Suriname gebruikt anders is dan die van het IMF. Ook de stand-by agreement is aan de orde gekomen.

<< Terug naar berichten