DNA bespreekt procedures bij naturalisatie en de uitvoering van de PSA-wet

DNA bespreekt procedures bij naturalisatie en de uitvoering van de PSA-wet

Op dinsdag 27 oktober 2015 hebben parlementariërs in De Nationale Assemblée (DNA) met de regering van gedachten gewisseld over het toelatings- en immigratiebeleid, procedures bij naturalisatie en de uitvoering van de PSA-wet. Transparantie, ordening en voorspelbaarheid van beleid was de rode draad in de toespraak van de voorzitter van de Commissie Naturalisaties, de heer Rabin Parmessar. De parlementariër is onder meer ingegaan op de vele problemen waarmee vreemdelingen, die zich in Suriname willen vestigen, mee geconfronteerd worden.

Verder zijn ook de problemen die gelden bij het aanvragen van machtiging tot kort verblijf (mkv) aangekaart. Om onduidelijkheden te voorkomen pleiten de voorzitter van de vaste commissie Naturalisaties en andere assembleeleden voor betere communicatie tussen de verschillende ministeries waardoor er vlottere afhandeling van aanvragen plaatsvindt. Vooral aan versterking van personen die belast zijn met de PSA-wet moet worden gewerkt. Verder zijn er vragen gesteld over het aantal aanvragen sinds de aanname van de PSA-wet anderhalf jaar terug. Sinds de aanname zijn 1786 aanvragen toegewezen en 692 nog in behandeling.

Deze vergadering was technisch van aard. Assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons zegt dat er volgend jaar over beleidsaangelegenheden zal worden gesproken.

De ministers van Buitenlandse zaken, Justitie en Politie en Binnenlandse zaken zijn tijdens de vergadering ingegaan op de vragen van de parlementariërs. 

<< Terug naar berichten