DNA hervat sessies bespreking begrotingscyclus met deskundigen

De discussies zijn in vier sessies gehouden. Afgelopen vrijdag heeft deel 1 van sessie 4 plaatsgevonden.  Tijdens deze sessie hebben deskundigen van de ministeries van Volksgezondheid, Regionale Ontwikkeling en Landbouw, Veeteelt en Visserij prestaties gehouden over de knelpunten/ obstakels en aanbevelingen bij de begrotingsuitvoering op de vakministeries. Aan elke presentatie was er een vragen- en discussierond gekoppeld. Verder is specifiek ook ingegaan op de geconstateerde tekortkomingen, corruptiegevoelige processen en aanbevelingen bij de begrotingsuitvoering. Ook de plaatsing van wetgeving in corruptieve risicomanagement is aan de orde gekomen. Er is een algemeen overzicht van de bestaande wetten gepresenteerd. Vervolgens is nagegaan wat maakt dat de wetgeving niet wordt nageleefd.

<< Terug naar berichten