DNA houdt Health Seminar

DNA houdt Health Seminar

Op vrijdag 27 november 2015 heeft De Nationale Assemblée een gezondheidsseminar gehouden, waarbij voornamelijk gekeken is naar het financieringsaspect van de gezondheidszorg. Tijdens dit seminar zijn verschillende presentaties gehouden waarbij is stil gestaan bij het belang van preventie binnen de zorg. Volgens DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons is preventie binnen opeenvolgende begrotingen steeds onder gefinancierd geweest. Dit terwijl preventie juist cruciaal is voor kostenbesparingen op langer termijn, niet slechts binnen de gezondheidssector maar in meerdere sectoren, uitgaande van de ‘Health In All policy’ benadering.  Tijdens het seminar zijn verschillende presentaties gehouden waaronder:

  • De financiële en medische aspecten van niet overdraagbare aandoeningen (NCD’s)
  • De financiële en gezondheidsaspecten van borstvoeding
  • Gehanteerde modellen binnen de Medische Zending en One Stop Shop om gezondheidszorg bereikbaar te maken voor een ieder

In het verlengde van de mogelijke gevolgen van diabetes waarbij patiënten soms verder moeten leven met een lichamelijke beperking, is ook ingegaan op de resultaten van het onderzoek naar de behoefte en transportmogelijkheden van mensen met een beperking in Suriname.

Met de presentaties is duidelijker geworden dat veel geld wordt gestopt in de curatieve zorg. Voorzitter Simons benadrukte dat dit niet noodzakelijkerwijs heeft geleid tot goede en betaalbare zorg voor een ieder. Volgens de assembleevoorzitter zullen fundamentele hervormingen van de gezondheidssector moeten plaatsvinden om deze te verduurzamen. De primary health care benadering van de Medische Zending en de werkwijze van de One Stop Shop, zijn volgens mevrouw Simons - alhoewel deze niet perfect zijn en naar een hoger niveau getild moeten worden - de modellen waarop de gezondheidszorg op lang termijn zal moeten worden ingericht.

Bij de afsluiting van het seminar heeft de DNA-voorzitter een beroep gedaan op alle aanwezigen om de begroting voor volksgezondheid kritisch te bekijken en met input te komen ter bespreking in de komende begrotingsbehandeling.

De vaste commissie Volksgezondheid heeft inbreng nodig van alle betrokkenen om bij hun presentaties tijdens de begrotingsbehandeling gerichter vragen te stellen over de gezondheidszorg. Met deze sessie wil het parlement dat gezamenlijk wordt gewerkt om ondanks de ingekrompen begroting prioriteiten te stellen die moeten leiden tot verbetering van de gezondheidszorg. 

<< Terug naar berichten