• Home
 • Nieuws
 • Archief
 • Overig
 • DNA houdt vervolgbespreking over afvloeiing Rosebel Goldmines en andere knelpunten van het district Brokopondo

DNA houdt vervolgbespreking over afvloeiing Rosebel Goldmines en andere knelpunten van het district Brokopondo

DNA houdt vervolgbespreking over afvloeiing Rosebel Goldmines en andere knelpunten van het district Brokopondo

In De Nationale Assemblée heeft op zaterdag 14 november 2015 een bespreking plaatsgevonden tussen de Vaste Commissie Natuurlijke Hulpbronnen en Suralco, de regering, de porknokkers (kleinschalige mijnwerkers), het Traditioneel Gezag en de districtscommissaris van Brokopondo over de problemen tussen de dorpsgemeenschap in verband met de afvloeiing van 150 arbeiders van Rosebel Goldmines. De bijeenkomst in het hoogste orgaan van Staat was een vervolg op de gevoerde gesprekken in het weekend van 7 en 8 november in Brokopondo. Tijdens de vergadering is het Traditioneel Gezag in de gelegenheid gesteld om hun pijnpunten rechtstreeks te bespreken met de regering. Naast de afvloeiing van het personeel te Iamgold is de situatie van East Roma Pit en de leef- en woonomstandigheden te Nieuw-Koffiekamp ook aan de orde gekomen.

Van het parlement waren aanwezig: de voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, de voorzitter van de Vaste Commissie Natuurlijke Hulpbronnen/Suralco de heer Rabindre Parmessar en de leden Wendell Asadang, Ingrid Karta-Bink, Ruth Cotino, Erwin Linga, Carl Breeveld, Ruchsana Ilahibaks, Diana Pokie, Rudolf Zeeman, Asiskumar Gajadien, Glenn Sapoen, Alice Nading en Patrick Kensenhuis.

De regering was vertegenwoordigd door de ministers Soewarto Moestadja (Arbeid), Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling), Regillio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) en Patrick Pengel (Volksgezondheid).

De voorzitter van de Vaste Commissie NH/Suralco de heer Parmessar heeft na de opening van de vergadering samengevat wat in Brokopondo is besproken. Op die vergadering hebben de kleinschalige mijnwerkers onder meer aangegeven zekerheid te willen hebben ten aanzien van:

 1. De mijnactiviteiten die door hun worden verricht te Roma Pit. Dit vanwege het feit dat de concessie van Iamgold ligt in het dorp Nieuw-Koffiekamp
 2. De vliegenplaag als gevolg van afval dat wordt gedumpt
 3. De trillingen als gevolg van de werkzaamheden van Iamgold
 4. De roofovervallen die vaker plaatsvinden

Door de bezuinigingen van Iamgold worden 150 personen afgevloeid. De heer Parmessar heeft aangekaart dat de bond bij Iamgold en het managementteam van dit bedrijf het oneens zijn over gemaakte afspraken. Op grond hiervan heeft de parlementaire delegatie gevraagd of het ministerie van Arbeid geen bemiddelende rol kan vervullen om de twee partijen nader tot elkaar te brengen.

De regering geeft aan dat Iamgold op 7 oktober een brief heeft gestuurd naar het ministerie van Arbeid waarin staat dat vanwege zij genoodzaakt zijn om 10 procent van het personeel moet worden afgevloeid. Het ministerie van Arbeid heeft hierna schriftelijk, op 9 oktober, aan Iamgold aangegeven dat zij de ontslagcommissie moeten overtuigen over de 150 personen die afgevloeid worden. Verder is erop gewezen dat bij het afvloeien van personeel de arbeidswetgeving moet worden nageleefd.

Verschillende parlementariërs hebben vragen gesteld waarbij duidelijkheid is gevraagd over de status van de werknemers en op welke wijze de overheid de groep tegemoet kan komen.

Het Traditioneel Gezag is uitgebreid ingegaan op diverse punten. De volgende punten zijn ook besproken:

 • Er is gevraagd of de regering de ontslagen niet kan terugdraaien. 
 • Aandacht voor de medische zorg en een arts die regelmatig het gebied bezoekt
 • De drinkwaterproblematiek en het elektriciteitsvraagstuk
 • Secuurder omspringen met het uitgeven van concessies.
 • Meer financiën voor het ontwikkelen van het district

De regering heeft aangegeven blij te zijn met de vergadering en heeft aangegeven deze zaak serieus te nemen. Door het Traditioneel Gezag zijn diverse punten aangekaart.

 • Er is voorgesteld om op 23 november 2015 partijen nader tot elkaar te brengen middels overleg tussen Iamgold, de porknokkers en het ministersteam.
 • Arbeidsinspectie zal een actievere rol moeten vervullen in het district Brokopondo
 • Ten aanzien van de volksgezondheid in het gebied zal de minister van Volksgezondheid afspraken maken met het Traditioneel Gezag voor de aanpak van bepaalde problemen zoals de vliegenplaag en andere milieuaspecten, voorlichting over diverse vraagstukken zoals Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’S) en kwikvervuiling.
 • Ten aanzien van het regelmatig aanwezig zijn van een arts in het gebied is aangegeven, dat dit aspect met de Medische Zending bekeken zal worden.
 • Op 24 november 2015 vindt overleg plaats tussen de president en de leiding van Iamgold de heer Steve Letwin. Er zal worden gesproken over de voorstellen die Iamgold heeft gedaan aan de regering en de duurzame ontwikkeling van het district Brokopondo
 • Bij de uitgifte van concessies zal erop worden toegezien dat ook gekeken wordt naar exploratiemogelijkheden door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
 • Ten aanzien van de nutsvoorzieningen zal er efficiëntie komen; er liggen verschillende rapporten waardoor er niet specifiek meer onderzoek nodig is. De plannen moeten worden uitgevoerd
 • Ten aanzien van het brandstofgebruik ten behoeve van de generatoren is gevraagd dat het Traditioneel Gezag erop toeziet hier zuinig mee om te gaan.

Vanuit het Traditioneel Gezag is gevraagd om op de bespreking van 23 november 2015 aanwezig te zijn. Verder is aangegeven dat zij de bond bij Rosebel Goldmines ondersteunen en zullen pleiten voor een vreedzame oplossing van dit vraagstuk.

Voorzitter Simons heeft benadrukt dat DNA het volk vertegenwoordigt en bezig is de vraagstukken van alle districten te bekijken. Over de specifieke pijnpunten van het district Brokopondo zegt de assembleevoorzitter dat de ministers uitvoering daaraan zullen geven. Het district Brokopondo is nu in beeld vanwege de urgente problemen die zich nu voordoen. 

<< Terug naar berichten