DNA keurt aangepaste arbeidswetten goed

DNA keurt aangepaste arbeidswetten goed

Met algemene 37 stemmen heeft De Nationale Assemblée op dinsdag 25 oktober 2016 de Wet op de collectieve Arbeidsovereenkomst en de Wet Vrijheid Vakvereniging goedgekeurd. Kort na aanname van deze twee wetsproducten heeft parlementsvoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons het college niet alleen gefeliciteerd maar ook aangegeven, dat na heel veel jaren wetten op arbeid in Suriname zijn aangepast. “Modernisering van arbeidswetgeving is van groot belang, maar het parlement moet erop toezien dat deze wetten goed werken”, stelt de DNA-voorzitter.

Commissievoorzitter Patrick Kensenhuis heeft aangegeven, dat er meerdere wetsproducten zijn die te maken hebben met arbeid en behandeld moeten worden. “Wij gaan voor verbetering van de arbeidswetgeving”, benadrukt de commissievoorzitter.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid is voldaan dat er een aanvang is gemaakt met de modernisering van de arbeidswetgeving, aangezien sommige wetsproducten dateren van de jaren 40.

De commissie van rapporteurs van deze twee wetsontwerpen heeft verder bestaan uit de leden: Mahinderkoemar Jogi, Ronald Hooghart, Patricia Etnel, Ruchsana Ilahibaks, Diana Pokie en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten