DNA keurt verdrag inzake de rechten van personen met een beperking stilzwijgend goed

Op vrijdag 25 september 2015 heeft De Nationale Assemblée het Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking stilzwijgend goedgekeurd. Met het verdrag wordt beoogd het waarborgen en bevorderen van alle mensenrechten en de uitoefening van fundamentele vrijheden van iedere persoon met een beperking zonder enige vorm van discriminatie op grond van hun beperking. Het verdrag biedt wereldwijd mensenrechtenbescherming aan deze doelgroep en herbevestigt dat die groep van mensen moet genieten van alle fundamentele rechten en vrijheden.

In de conventie zijn er onder meer maatregelen voorzien op het vlak van de toegang tot gebouwen en diensten van de bescherming van personen met een beperking, van het recht op gezondheid en revalidatie, van de discriminatie op het gebied van werk, het recht op eigendom, toegang tot financiële diensten, recht op een aangepast levensniveau, sociale bescherming, recht op privéleven, toegang tot medische gegevens en recht op een waardige deelname aan het culturele leven.

De overeenkomst is op 4 september jongstleden ingediend en treedt een maand later, 4 oktober 2015, voor Suriname in werking. De ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Buitenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van het verdrag.

 

<< Terug naar berichten