DNA keurt Wet op de Staatsschuld goed

DNA keurt Wet op de Staatsschuld goed
De stemming van de Wet op de Staatsschuld

De Nationale Assemblée heeft in de Openbare Vergadering van maandag 4 april 2016 de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld met 29 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Na de stemming heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons het volgende aangegeven: “Ik denk dat het goed is dat het besluit is genomen, maar dat grote verantwoordelijkheid op ons rust om niet alleen te zorgen dat op juiste wijze wordt omgegaan met geld maar vooral dat we die transitie van die economie doen.”

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft namens de regering het parlement bedankt voor de vruchtbare debatten en aanname van de wet.

<< Terug naar berichten