DNA keurt wijzigingen Surinaams Burgerlijk Wetboek goed

DNA keurt wijzigingen Surinaams Burgerlijk Wetboek goed

Op dinsdag 29 maart 2016 heeft De Nationale Assemblée (DNA) in Openbare Vergadering bijeen de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 10 september 1973, aangenomen met algemene 34 stemmen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft het parlement dubbel gefeliciteerd, omdat DNA steeds meer ervaring krijgt met het ontwerpen en samen behandelen van wetsontwerpen; en het ondersteunen van de regering. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het Parlement namens de regering bedankt voor de ondersteuning en goedkeuring van deze wet.

Het initiatiefvoorstel is ingediend op 17 februari 2016 door de leden Anton Paal, Jennifer Geerlings-Simons, Carl Breeveld en Remi Tarnadi. De Commissie van Rapporteurs: André Misiekaba (Vz), Riad Nurmohamed, Ronald Hooghart, Dinotha Vorswijk, Diepakkoemar Chitan, Salam Somohardjo en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten