DNA leden bezoeken kindertehuizen

DNA leden bezoeken kindertehuizen

Een delegatie van de Nationale Assemblée heeft op 15 maart 2013 een aanvang gemaakt met het afleggen van oriëntatie bezoeken binnen Suriname, als follow up van de reeks bezoeken die in 2010 en 2011 aan verschillende regio's werden gebracht. Er werd besloten als eerst de kindertehuizen te bezoeken, in verband met het werk aan de wet opvanginstellingen welke bij het Parlement in voorbereiding is en vanwege de speciale aandacht die het Parlement heeft voor de problematiek van de opvanginstellingen.

De parlementaire delegatie bezocht vandaag de Stichting voor het kind, Huize Campagne, de Kennedy Stichting, Stichting Rumas en Huize Betheljada. De meest dringende problemen die werden aangehaald, waren tekort aan menskracht, onder andere vanwege financieringstekorten, lage lonen en het vaak lang uitblijven van de overheidssubsidies. Alle organisaties gaven aan recent positieve gesprekken te hebben gehad met regeringsinstanties en goede hoop te hebben dat de toegezegde ondersteuning vanuit de overheid zal worden gerealiseerd.

Naast de Voorzitter en de Vice Voorzitter van het Parlement bestond de delegatie uit de leden M. Bee, M. Bouva, J. Warsodikromo, M. Djojosoparto en R. Panka. De delegatie zal formeel verslag uitbrengen aan De Nationale Assemblee.

<< Terug naar berichten