DNA leden willen openbaar debat maatregelen regering

DNA leden willen openbaar debat maatregelen regering

Parlementariërs van zowel de coalitie als de oppositie willen dat de regering zo spoedig mogelijk met breedvoerige verklaring komt over de ingrijpende maatregelen waarbij er verhoging van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs is aangekondigd. In vergadering bijeen, op woensdag 2 september, hebben parlementariërs van de vaste commissies van Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Handel & Industrie en Natuurlijke Hulpbronnen van De Nationale Assemblée (DNA) en toehoorders hun afkeuring uitgesproken over de afwezigheid van de regering bij deze belangrijke bijeenkomst. Zij eisen tevens een openbaar debat. Ook waarnemend DNA-voorzitter Melvin Bouva benadrukte deze mening en gevoelens van de vertegenwoordiging van het parlement en heeft aangegeven dat de DNA zich hierover verder zal beraden.

De Nationale Assemblée (DNA) betreurt het dat de regering niet is ingegaan op de uitnodiging van het parlement voor een spoedbijeenkomst waarin de ontstane situatie besproken zou worden. Delen van het  parlement hebben geschokt gereageerd op de maatregelen, meer nog omdat zij niet gekend is bij de besluitvorming. De situatie is nijpend en er moet duidelijkheid worden gebracht, vinden de assembleeleden, die op hun beurt verantwoording verschuldigd zijn aan de samenleving.

In een schrijven gericht aan de voorzitter van DNA, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, heeft de vicepresident van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adhin, staande de bijeenkomst het parlement meegedeeld dat de regering vanwege dringende omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Verder heeft de vicepresident aangegeven waarom de regering unaniem heeft besloten om aanstondse maatregelen te treffen ter verhoging van de overheidsinkomsten uit benzine verbruik en maatregelen ter afbouw van de overheidssubsidies aan de nutsbedrijven. Het besluit is op maandag 31 augustus 2015 tijdens de ministerraadsvergadering genomen.

Verder schrijft de regering dat deze aanpak een dringende noodzaak is voor herstel van de overheidsfinanciën en gezondheid van de bedrijven. Hoewel de regering beseft dat de aangekondigde maatregelen een impact zullen hebben op de gemeenschap kijkt zij uit naar volle ondersteuning van DNA.

De waarnemend voorzitter heeft de commissievoorzitters opgeroepen om in afwachting op de verdere ontwikkelingen intern bijeen te komen teneinde de relevante vraagpunten goed te formuleren en die naar de leiding van het parlement te verzenden, zodat deze goed naar de regering gecommuniceerd kunnen worden. Mede op basis hiervan wordt op korte termijn de gewenste vergadering met de regering uitgeschreven.

<< Terug naar berichten