DNA- lid Watamaleo naar reguliere PGA- vergadering in Costa Rica

Assembleelid Grace Watamaleo participeert op 9 en 10 maart 2017 in Costa Rica, San Jose aan de reguliere vergadering “The Parliamentarians for Global Action”. Dit, ter vergroting van informatie en kennis met betrekking tot wetgeving, beleid en begroting.

Onder het thema: “Sharing Experiences among Parliamentarians to Advance Equality and Non- Discrimination on the grounds of Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) in Latin America & Caribbean”, is deze vergadering vandaag geopend.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. De bewustwording onder parlementariërs over gelijkheid en non- discriminatie op grond van SOGI in overeenstemming met de regionale en internationale instrumenten met betrekking tot mensenrechten.
  2. Het versterken van de communicatie en samenwerking tussen parlementsleden en LGBTI maatschappelijk middenveld.
  3. Het introduceren van anti- discriminatie wetgeving op grond van SOGI.
  4. Het aanvechten van wetten in landen, die in strijd zijn met homoseksuele relaties en internationale normen inzake mensenrechten.

Het doel van deze vergadering is het mobiliseren van parlementariërs tot mensenrechten kampioenen en het treffen van maatregelen, om te garanderen dat elk individu gelijke waarde heeft en in waardigheid woont. De individuen moeten uiteindelijk in staat zijn om hun hoogste potentie vrij te bereiken tegen alle vormen van geweld en discriminatie, onder meer op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en geslachtskenmerken.

Verder zal er een platform voor parlementariërs en LBGTI personen in de regio gecreëerd worden om over uitdagingen van gedachten te wisselen. Voor De Nationale Assemblée is participatie aan deze vergadering van belang voor het verkrijgen van meer inzicht omtrent de verschillende onderwerpen. Hierdoor kan Suriname lobbyen met andere buurlanden in het kader van Mensenrechten.

<< Terug naar berichten