DNA onderbreekt reces voor verduidelijking maatregelen regering

De Nationale Assemblée heeft in vergadering bijeen op donderdag 10 september 2015 haar reces onderbroken om te discussiëren over de door de regering aangekondigde maatregelen. Tijdens deze openbare vergadering hebben zowel de oppositie als de coalitie een motie ingediend. De motie van de coalitie is met 26 stemmen voor en 15 tegen aangenomen terwijl die van de oppositie met 15 stemmen voor en 26 tegen is verworpen. Na de aanname heeft de voorzitter van DNA, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, verduidelijkt dat de regering goede nota moet nemen van de motie. Zo moeten de maatregelen in overleg met DNA moeten worden voorbereid.

<< Terug naar berichten