DNA organiseert klimaat workshop

DNA organiseert klimaat workshop

Op 27 november 2013 heeft DNA in samenwerking met de UNDP onder de noemer van het Institutioneel Versterkingsprogramma een workshop georganiseerd over het klimaat vraagstuk.

Verandering van het klimaat waar de verschijnselen steeds meer duidelijk worden is een problematiek die steeds relevanter wordt voor Suriname. Het steeds warmer worden, meer neerslag in bepaalde gebieden, terwijl juist andere gebieden droger worden, seizoenen veranderen, stormen van plaats verschuiven en deze ook ergere vormen aannemen zijn verschijnselen van klimaatverandering. De gevolgen hiervan hebben invloed op alle sectoren van de samenleving. In de afgelopen jaren is de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uitgegroeid tot een dringende kwestie voor de ontwikkelingslanden. Behalve dat deze landen niet beschikken over de middelen om zich weerbaar te maken tegen de gevaren, heeft hun economie een grote afhankelijkheid op het klimaat - gevoelige sectoren, zoals landbouw, water, en de kust zones. Voor deze landen is adaptatie aan de klimaatverandering een prioriteit wanneer het gaat om duurzame ontwikkeling. Adaptatie is een proces waarbij individuen, gemeenschappen en landen trachten om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, waaronder juist de onzekerheid van de weersomstandigheden te begrijpen.

Uit onderzoek is gebleken dat Suriname hoog staat op de lijst van landen die het ergst zal lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de gehouden workshop werd de ernst van de zaak duidelijk gemaakt door verschillende deskundigen op dit gebied. Het doel van deze workshop is voornamelijk inzicht te krijgen in wat de stand van zaken is in Suriname, wat de adaptatie mogelijkheden zijn en wij als land gereed zijn voor de gevolgen. De belangrijkste vraag is: wat er binnen een korte termijn moet gebeuren om de veerkracht bij effecten van dit natuur verschijnsel te garanderen.

Aan deze workshop hebben naast de DNAleden de belangrijkste actoren binnen de overheid op dit gebied meegedaan, waaronder de groep de Climate Change Expert Group (CCEG) die zich dagelijks over dit vraagstuk buigen. Aan het eind van de dag werd de concept milieu ontwerpwet aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee aangeboden. Hiermee hebben zij aangegeven een aanzet te hebben gegeven om aan wetgeving te werken die dit vraagstuk aangaat.

<< Terug naar berichten