DNA participeert in klimaatverandering bijeenkomst in Panama

DNA participeert in klimaatverandering bijeenkomst in Panama

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, staat aan het hoofd van een parlementaire delegatie die is afgereisd naar Panama City, Panama voor het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst van ParlAmericas. Met de voorzitter zijn meegereisd de parlementariërs Frederik Finisie en Asiskumar Gajadien.

Dit jaar ligt de focus op het thema ‘Parlementaire actie om klimaatverandering te stoppen.’ Parlementariërs uit de Americas en het Caribisch Gebied zullen een ontmoeting hebben met vakspecialisten om te praten over onder andere de aanpassing van geldende wetgeving en innovatieve vooruitzichten inzake klimaatverandering.

Parlementen staan centraal als het gaat om klimaatverandering. Als wetgevers moet er gewerkt worden om de kloof tussen de burgers, de regeringen en de besluiten die worden genomen op een mondiaal niveau weg te werken. Dit vanuit het oogpunt dat de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten elkaar wederzijds versterken.

De vergadering wordt van 3 tot en met 5 augustus 2016 gehouden op het hoofdkwartier van het Latijns- Amerikaans en Caribisch parlement in Panama City, Panama.

<< Terug naar berichten