DNA personeel krijgt training protocol en etiquetten

Medewerkers verbonden aan de Griffie van De Nationale Assemblée hebben bijkans twee weken deelgenomen aan de trainingen Protocol en ‘Etiquetten & Representatie’.

Tijdens de training ‘Etiquetten & Representatie’  verzorgt door mevrouw Euridice Gaspar-Nortan, is aandacht geschonken aan de manier waarop het personeel zichzelf presenteert. Daarnaast zijn er drie vormen van communicatie behandeld namelijk: verbaal, non-verbaal  en stemklank. De non-verbale communicatie vertelt meer van het individu dan de verbale communicatie. De manier van kleden, de houding die er wordt aangenomen en de manier van praten zijn allemaal aspecten die te maken hebben met de non-verbale communicatie. Omdat deze zaken blijvend zijn bij derden is het belangrijk dat bij het communiceren rekening wordt gehouden. 

De training protocol is verzorgd door de heer Vincent Lepelblad van Protocol Consultancy & Educatie en was bedoeld voor de afdelingshoofden en medewerkers van de afdeling Communicatie en Informatiebeheer.  Het doel dat aan deze training was gekoppeld, is het verkrijgen van inzicht, kennis en vaardigheden in alle aspecten van protocol die moeten leiden tot verbetering bij het organiseren van officiële evenementen. Gezien DNA het hoogste orgaan van de staat is, konden deze trainingen helemaal niet ontbreken in het geheel.

Aansluitend op de training hebben enkele medewerkers meegedaan met de ‘Protocol officers week’ die is gehouden in verband met de Nationale Protocol Officers Week. Deze activiteit is voor de eerste keer in Suriname gehouden en medewerkers van DNA hebben deze gelegenheid aangegrepen om extra kennis op te doen. Het seminar was van 28 maart tot 3 april 2015.

 

<< Terug naar berichten