DNA sluit Algemene Politieke Beschouwingen af

DNA sluit Algemene Politieke Beschouwingen af

Op donderdag 10 december 2015 zijn de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblée afgesloten met de indiening van twee moties. De moties zijn ingediend door de parlementariër Asiskumar Gajadien. De eerste motie had betrekking op het gevoerde beleid terwijl de tweede gaat over corruptiegevallen. Beide moties zijn verworpen met 27 stemmen tegen en 15 stemmen vóór. 

 

 

Door te klikken op onderstaande linken kunt u de motie van zowel de oppositie en coalitie lezen.

* Motie ingediend door lid Gajadien e.a. m.b.t. gevoerd beleid regeerakkoord.

* Motie ingediend door lid Gajadien e.a. m.b.t. corruptiegevallen.

<< Terug naar berichten