DNA start met openbare commissievergaderingen

Op donderdag 20 oktober 2016 start De Nationale Assemblée (DNA) met Openbare Commissievergaderingen. Op agenda staat de behandeling van de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Ramdat, Boas en 48 anderen en het verlenen van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Yang, Yanxian en 43 anderen.  Het houden van Openbare Commissievergaderingen is nieuw voor het parlement.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: Grace Watamaleo (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera, Ruchsana Ilahibaks, Ingrid Karta-Bink, Roché Hopkinson, Djoties Jaggernath en Aida Nading.

DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft bij diverse gelegenheden aangegeven, dat er op het gebied van wetgeving veel werk aan de winkel is. Naast een achterstand aan sommige wetsproducten is er wetgeving die verouderd is en aan de tijd moet worden aangepast. Eén van de manieren waarop het werktempo met wetgeving kan worden opgevoerd is dat het commissiewerk steeds belangrijker wordt. “Wij moeten ervoor zorgen dat wetten zover worden voorbereid, dat de laatste stap de Openbare Commissievergadering is. Als dat lukt, kunnen wij de wetten enerzijds diepgaand in het openbaar behandelen en anderzijds tijd winnen in de plenaire vergadering”, zegt de DNA-voorzitter. Met deze werkwijze hoopt voorzitter Simons twee wetten per keer af te handelen.

De eerste openbare commissievergadering wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2016 en vangt aan om half 10 ’s morgens. 

<< Terug naar berichten