DNA-vergadering bespreking Stabilisatie- en herstelplan uitgesteld

De Openbare Vergadering O.37 “Bespreking van het "Stabilisatie en herstelplan 2016 - 2018 van crisisbeheersing naar transformatie van de economie", die voor 7 juni 2016 was uitgeschreven is uitgesteld. De commissie onder leiding van het lid Amzad Abdoel, die het plan voorbereidt, heeft meer tijd nodig.

Op woensdag 6 juni 2016 heeft de commissie van half elf ’s morgens tot kwart over zeven ’s avonds vergaderd met verschillende actoren. Echter is de commissie de mening toegedaan, dat zij nog niet klaar is met het werk en dat verschillende belanghebbenden nog gehoord moeten worden. Enkele vakbonden hebben gevraagd om nog eens gehoord te worden terwijl een paar organisaties van het bedrijfsleven meer tijd nodig hebben om feedback te geven.

Om deze redenen heeft commissievoorzitter Abdoel gevraagd om de openbare vergadering uit te stellen. De volgende actoren zijn gehoord: de VES, de Vereniging van Bankiers, KKF, WOVS, CLO, COL, Moederbond, Consumentenbond, vertegenwoordigers van de ministeries van Handel & Industrie, Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Sozavo), Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV), Volksgezondheid en Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Eerder heeft de commissie vergaderd met deskundigen van het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname en het Planbureau.

De commissie bestaat naast het lid Abdoel uit de parlementariërs Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, William Waidoe, Grace Watamaleo, Ronnie Brunswijk en Carl Breeveld.

 

<< Terug naar berichten