DNA vervolgt nationale discussie vermindering risico’s op rampen

DNA vervolgt nationale discussie vermindering risico’s op rampen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 2 augustus 2019 de nationale discussie over de vermindering van risico’s op rampen vervolgd. Tijdens deze discussie, die in de vorm van een workshop is gehouden, zijn leden van het parlement, deskundigen van de overheid en universiteit geïnformeerd over de risico’s die zowel nationaal- als regionaal niveau kunnen worden geïdentificeerd. DNA-voorzitter drs. Jennifer Simons heeft de workshop geopend.

Risico’s

De risico matrix en de impact van mogelijke rampen zijn in kaart gebracht. De in de verschillende districten en ressorten geïdentificeerde risico’s zijn gepresenteerd. Volgens het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zijn er twee typen risico’s; natural hazards en man-made hazards. De maatregelen die op nationaal niveau moeten worden getroffen voor preventie en weerbaarheid zijn verder uiteengezet.

Zaken waarmee Suriname momenteel te kampen heeft zijn volgens onderzoek van verschillende deskundigen:

  1. Waterbedreiging
  2. Stormbedreiging en
  3. Droogte (Binnenland)

Wetgeving

Voorzitter Simons heeft tijdens haar bijdrage aangegeven, dat voor wat betreft wetgeving het parlement momenteel twee wetten in voorbereiding heeft. Het gaat om de Kustbeschermingswet en Milieu Raamwet. Het voorkomen van rampen is niet alleen een aangelegenheid van de overheid, maar ook van de private sector, stakeholders en betrokken organisaties. Het rampenbeleid zal van een response naar een beleid moeten gaan, dat gericht is op preventie binnen alle sectoren en gebieden van de maatschappij.  Na de presentaties van verschillende actoren is er gediscussieerd over de risico’s die rampen met zich meebrengen.

<< Terug naar berichten