DNA-voorzitter tevreden over zittingsperiode

DNA-voorzitter tevreden over zittingsperiode

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, is content over de inzet van parlementariërs in de zittingsperiode 2010-2015. Op donderdag 21 mei 2015 is de voorzitter tijdens een persconferentie in DNA ingegaan op belangrijke zaken die in deze zittingstermijn zijn gerealiseerd.

Er zijn niet alleen historische veranderingen doorgevoerd, maar een heleboel werk verzet. Het hoogste orgaan van staat heeft 189 wetten goedgekeurd. Voor de duurzame versterking van het instituut is de organisatiestructuur verbeterd. In de onderlinge communicatie en met de samenleving vervult ICT een grote rol. De gemeenschap kan op de website terecht voor informatie van het parlement, de leden en wetsproducten. Ook zijn de vergaderingen via ‘live stream’ te volgen. Convocaties worden integenstelling tot een paar jaar terug nu elektronisch verstuurd naar de leden. In het verleden werden de convocaties bij alle 51 leden thuis bezorgd.

De belangrijkste goedgekeurde wetgevingsproducten die van invloed zijn op het sociaal maatschappelijk leven van burgers zijn  de Anti-Tabakswet, de drie sociale wetten die het pensioen, de ziektekosten en het minimumloon regelen en de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Een andere bijzonderheid is dat de Anti-Tabakswet van de WHO/PAHO een award gekregen. Op financieel-economisch gebied zijn de wetten Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), Kapitaalmarkt en Toezicht Bank- en Kredietwezen de uitschieters.

Institutionele versterking

Om genderevenwicht te brengen in het parlement is het project ‘Meer vrouwen in Besluitvorming 2015’ uitgevoerd waarbij alle politieke partijen in DNA zijn benaderd om vrouwen af te vaardigen die kans maakten voor een plaats op de kandidatenlijsten. Om de bewustwording bij politieke leiders en de samenleving voor dit project op gang te brengen, is samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken, UNDP en STAS international van de ‘Ook zij campagne’. Ook dit project vindt Simons geslaagd. Zij merkte verder op dat de verkiezingsuitslag zal uiteindelijk laten zien hoeveel vrouwen er zijn gekozen.’

Om rechtstreeks in contact te treden met de samenleving is het ombudsbureau opgezet. Dit bureau onderzoekt de problemen van de burgers die voor ondersteuning bij DNA aankloppen. In deze periode zijn reeds 667 probleemgevallen behandeld. Klachten over het functioneren van overheidsinstanties voerden de boventoon.

DNA heeft nu ook een afdeling Internationale Betrekkingen en zijn er meer deskundigen aangetrokken om het parlementaire werk te verbeteren. De organisatiestructuur is herzien en er is nu meer ruimte voor specialisme, waardoor er mogelijkheden zijn om binnen DNA carrière te maken.

De voorzitter heeft ook de website belicht. Vorig jaar is de webpagina geïntroduceerd. Om de samenleving en de jeugd op eenvoudige manier te informeren hoe een wet tot stand komt is een animatie gemaakt.

<< Terug naar berichten