• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • DNA-voorzitter woont launch programma “Effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname” bij

DNA-voorzitter woont launch programma “Effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname” bij

DNA-voorzitter woont launch programma “Effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname” bij

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft op maandag 26 oktober 2010 de launch van het grootschalig onderzoek en trainingsprogramma “Effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname” bijgewoond. Het research Center van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voert dit project in samenwerking met de Tulane University en de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton De Kom Universiteit (ADEK) uit. De voorzitter is vanwege haar sleutelrol binnen de maatschappij, haar ondersteuning voor de Health in all Policies in Suriname en het feit dat ze erg veel waarde hecht aan preventie, volksgezondheid en wetenschappelijk onderzoek uitgenodigd. Verder is mevr. Simons ook een grote voorstander van het vergroten van Surinaamse (wetenschappelijke) capaciteit. 

U kunt hieronder wat achtergrond informatie van het project lezen.

Het Research Center AZP heeft onlangs een GEOHealthHub Award door het Amerikaans National Institute of Health (NIH) toegekend gekregen. Het NIH wil wereldwijd samenwerkingsverbanden (GeoHealth Hub’s) opzetten tussen Amerikaanse Universiteiten en Universiteiten/Instituten van zich ontwikkelende landen. In dit geval betreft het een gecombineerd research en training project dat is aangevraagd door het Caribbean Consortium for Research in Environmental and Occupational Health (CCREOH). Het CCREOH is een samenwerkingsverband van de Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine van New Orleans, Louisiana - vertegenwoordigd door prof. dr. Maureen Lichtveld, de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname - vertegenwoordigd door prof. dr. Dennis Mans, en het Research Center Academisch Ziekenhuis Paramaribo - vertegenwoordigd door dr. Wilco Zijlmans. Van de 25 inzendingen wereldwijd zijn er uiteindelijk 7 awards toegekend waarvan de aanvraag van Suriname de enige GEOHealth Hub is uit het Caraïbisch gebied.

Het hoofddoel van dit project is om de gevolgen van blootstelling aan stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxisch) zoals kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname te beoordelen. Hiertoe zullen in totaal 1000 zwangere en hun partners uit Paramaribo, Nickerie en Sipaliwini om toestemming worden gevraagd voor deelname en zal bij hen en hun pasgeboren baby’s onderzoek worden verricht naar het voorkomen van deze neurotoxische stoffen in het lichaam. De kinderen zullen vervolgens gedurende 4 jaren worden vervolgd om te kijken hoe zij zich mentaal ontwikkelen.

Er is in Suriname momenteel weinig kennis over de gevolgen van metalen en pesticiden op de gezondheid van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen. We verwachten dat met deze studie de capaciteit en de bewustwording over dit onderwerp sterk zal toenemen. Verder hopen we dat, indien het werkelijk een significant gezondheidsprobleem blijkt te zijn, deze bepalingen worden opgenomen in de standaard prenatale screening van zwangere vrouwen om zo bij te dragen aan de algehele verbetering van de moeder en kind zorg in Suriname.

Een tweede belangrijk doel van het project is het stimuleren van locale capacity building met betrekking tot neurotoxische blootstellingen en hun impact op de gezondheid van moeder en kind in Suriname. Hiertoe zullen de mensen van de Tulane University trainingen en opleidingen verzorgen voor onze gezondheidswerkers. Op die manier kan de vereiste kennis en capaciteit worden opgebouwd om dit soort bepalingen en onderzoekingen op grotere schaal in Suriname te kunnen gaan doen waardoor versterking van duurzame wetenschappelijk kader ontstaat. Ook zullen een aantal Surinaamse wetenschappers de gelegenheid krijgen om een wetenschappelijk promotietraject te doorlopen.

Verder zullen er twee pilot projecten worden uitgevoerd, één onder leiding van prof. Mans naar voedingsmiddelen met gezondheidsbevorderende toevoegingen en geneeskrachtige werkingen, de zogenaamde nutraceuticals. Hiertoe zullen geselecteerde medicinale planten en voedingsmiddelen worden onderzocht op potentieel beschermende eigenschappen. Het project zal naar verwachting een aantal nutraceuticals met potentiële neurobeschermende eigenschappen opleveren. Het andere pilot project, onder leiding van dr. Paul Ouboter van het Zoölogisch Instituut, zal de gevolgen onderzoeken van klimaatverandering op de bio-accumulatie en verspreiding van kwik op basis van verschillende klimaatverandering-scenarios, voorspeld door historische meteorologische gegevens en expert klimaatveranderingmodellen.

Tenslotte wordt met dit project gewerkt aan een duurzame regionale samenwerking op gebied van onderzoek en training met als prioriteit expertise op te bouwen over de bedreigingen van milieu en gezondheid in Suriname, het Caraïbisch gebied waaronder Trinidad & Tobago, Guyana en ook het noorden van Brazilië.

Voor dit 5 jaar durend project is in totaal 3 miljoen US dollars toegekend.

<< Terug naar berichten