DNA vraagt dialoog in kwestie onderwijsstaking

DNA vraagt dialoog in kwestie onderwijsstaking

De onderwijsbonden en de regering gaan opnieuw gesprekken voeren met betrekking tot de herwaardering. Het parlement heeft beide partijen aangemoedigd het pad van dialoog niet te verlaten. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux heeft het parlement op donderdag 19 januari 2017 meegedeeld de Bond van Leraren uit te nodigen voor een gesprek. De bond en haar leden hebben het werk neergelegd. Kort daarvoor hebben de bonden gesproken met de vicevoorzitter en de voorzitter van de Nationale Assemblée, respectievelijk, de heer Melvin Bouva en mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. De vaste parlementaire commissie van Onderwijs en enkele parlementariërs hebben de bespreking ook bijgewoond. Voorzitter Simons heeft de bond gevraagd om het pad van dialoog niet te verlaten. Het is volgens de parlementsvoorzitter nooit in de historie gelukt om een herwaardering door middel van stakingen te krijgen.

<< Terug naar berichten