DNA vraagt meer duidelijkheid over bestrijding Chikungunya

DNA vraagt meer duidelijkheid over bestrijding Chikungunya

Een door de regering samengesteld coördinatieteam heeft op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid, in een spoedbijeenkomst op dinsdag 23 september 2014, belangrijke actiepunten over de aanpak van de Chikungunya gepresenteerd aan De Nationale Assemblée (DNA). De actiepunten zijn bedoeld om de Chikungunya-epidemie, waar ook Suriname mee te kampen heeft, de kop in te drukken.

Tijdens de bijeenkomst hebben de parlementariërs een beter beeld gekregen over de reële situatie van de Chikungunya uitbraak. Dit was nodig om concrete voorstellen te doen voor een structurele aanpak op kort en lang termijn.

De komende dagen zal er een crisisplan worden uitgevoerd. Per direct  wordt een aanvang gemaakt met massale voorlichting- en bewustwordingscampagnes via de massamedia. Verder zijn schoonmaak- en bespuitingsacties bij scholen ook belangrijke actiepunten die zullen worden uitgevoerd zodat het schooljaar muskietenvrij kan beginnen. Er zal ook een lesbrief worden ontwikkeld om via leerlingen de ouders te bereiken. Ook voor het binnenland komt er een speciaal plan van aanpak.

Volgens het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) zijn er officieel 594 bevestigde gevallen van Chikungunya gerapporteerd. Om een werkelijk beeld te krijgen van het aantal besmettingen kan dit cijfer met vier worden vermenigvuldigd, meldt het BOG verder. Evenals dengue wordt Chikungunya verspreid door de Aedes aegypti muskiet. Er is voor dit virus geen vaccin of medicijn beschikbaar. Je kunt deze ziekte alleen voorkomen door de muskiet te bestrijden en jezelf te beschermen.

<< Terug naar berichten