DNA wacht rechterlijk vonnis in kwestie Sapoen en Chitan af

DNA wacht rechterlijk vonnis in kwestie Sapoen en Chitan af

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons, is niet bevoegd om op welke grond dan ook leden van DNA de toegang te ontzeggen om hun werkzaamheden uit te voeren, behalve in die gevallen zoals die genoemd zijn in de artikelen 43 tot en met 46 van het Reglement van Orde. Dit is één van de besluiten die op dinsdag 28 juli 2015 in een huishoudelijke vergadering is genomen ten aanzien van het al dan niet toelaten van de assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan tot de parlementsvergaderingen.  DNA zal, zoals in alle andere gevallen in het verleden, het rechterlijk vonnis afwachten in de zaken die door de leden Chitan en Sapoen zijn aangespannen om hun terugroeping aan te vechten.  Totdat deze vonnissen in kracht van gewijsde zijn gegaan, geeft DNA de opdracht aan de voorzitter om deze leden niets in de weg te leggen om hun werk als parlementariër te doen en hen als alle andere leden te behandelen.

<< Terug naar berichten