Drie ILO verdragen stilzwijgend goedgekeurd

Drie ILO verdragen stilzwijgend goedgekeurd

De Nationale Assemblée heeft in de huishoudelijke vergadering van dinsdag 30 augustus 2016, drie verdragen van de International Labour Organisation (ILO) stilzwijgend goedgekeurd. Het gaat om de ontwerpwetten houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de:

  1. Convention concerning Equal Remuneration for men and women workers of equal value
  2. Convention concerning Discrimination in Respect for Employment and occupation
  3. Convention concerning Minimum age for Admission to employment

De eerste conventie handelt over de gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde. Verder regelt deze conventie het opheffen van alle barrières en het waarborgen van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk.

De tweede conventie richt zich op de toegankelijkheid voor een ieder om een beroep uit te kunnen oefenen. De conventie promoot een gelijk kansenbeleid waardoor discriminatie inzake arbeid (aanwerving, arbeidsvoorwaarden), ongeacht verschillen in geslacht, ras, kleur, godsdienst, politieke opinie, nationaliteit, op de werkplek een halt wordt toegeroepen.

Fundamentele arbeidsstandaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie die betrekking hebben op het treffen van adequate maatregelen teneinde het uitbannen van kinderarbeid te realiseren behoren tot het domein van de derde conventie.

Met de goedkeuring van deze verdragen, geeft Suriname invulling aan het incorporeren van internationaal gangbare normen op het gebied van gelijkheid, non- discriminatie en het in acht nemen van een minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid. Deze verdragen zijn van eminent belang voor de verdere ontwikkeling van arbeid gerelateerde aangelegenheden in Suriname.

<< Terug naar berichten