EEAS geeft verklaring over afschaffing van de doodstraf in Suriname

EEAS geeft verklaring over afschaffing van de doodstraf in Suriname

De diplomatieke dienst van de Europese Unie (The European External Action Service - EEAS) heeft een verklaring uitgegeven over het afschaffen van de doodstraf in Suriname. In de verklaring is opgenomen dat de afschaffing van de doodstraf, als onderdeel van de herziening van het Wetboek van Strafrecht, wordt gezien als een belangrijke stap voorwaarts. Deze beslissing van Suriname is ook een signaal naar andere landen in de regio en daarbuiten waar de doodstraf nog wordt toegepast.

De doodstraf wordt gezien als inhumaan en is tegen de rechten van de mens. Het besluit van Suriname om zich aan te sluiten bij het steeds toenemende aantal landen is mede daarom erg belangrijk.  EEAS meldt verder in haar verklaring dat het besluit verder kan worden versterkt met de ondertekening en ratificatie van het Internationale verdrag inzake de burger- en politieke rechten en het Amerikaanse verdrag inzake de rechten van de mens. Beide instrumenten zijn gericht op de wereldwijde afschaffing van de doodstraf.

Op dinsdag 3 maart 2015 is het gewijzigde wetboek van Strafrecht met algemene 30 stemmen door De Nationale Assemblée goedgekeurd. Hiermee is de oude wet voor meer dan 90 procent herzien. Er is ongeveer negen jaar hieraan gewerkt.

 

<< Terug naar berichten