Eerste ronde debatten Sociaal Zekerheidsstelsel parlement afgesloten

Eerste ronde debatten Sociaal Zekerheidsstelsel parlement afgesloten

De debatten over het Sociaal Zekerheidsstelsel in De Nationale Assemblée zijn op dinsdag 08 juli 2014 voortgezet.  Op agenda stond de behandeling van de Wet Algemeen Pensioen 2014, de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Minimum uurloon. De eerste ronde voor parlementariërs is afgerond. Door de assembleeleden zijn er kritische vragen gesteld. Ook zijn er voorstellen aan de regering gedaan om te komen tot een goed resultaat. De bedoeling is dat de regering nu haar antwoorden formuleert en die presenteert aan het parlement in een openbare vergadering.

Assembleeleden zijn het erover eens dat goede en betaalbare gezondheidszorg nodig is, maar belangrijk is dat de regering ook aangeeft hoe zij dit project zal financieren.

Als de wet Nationale Basiszorgverzekering  wordt aangenomen zal voor alle ingezetenen een verplichte basiszorgverzekering worden ingevoerd met het doel optimale basiszorgvoorzieningen toegankelijk te maken voor een ieder. Deze wet en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan beogen verder bij te dragen tot het bereiken van de Millennium Development Goaldoelen 4 en 5, namelijk vermindering van kindersterfte en verbetering van de gezondheid van moeders en zwangere vrouwen.  

 

<< Terug naar berichten