Suriname zet belangrijke stap in ACP-EU verband

Ethiopie

Suriname is op vrijdag 22 november 2013 gekozen als lid van het Bureau van de ACP-EU (Afrikaanse Caribische en Pacifische landen en de Europese Unie). Ons lans is nu ook ‘core member' van Committee 2, de commissie voor Economische Ontwikkeling, Financiën en Handel van de ACP/ EU. Jamaica zal de positie van President van de ACP PA tevens Co-President van de ACP-EU JPA vervullen. Deze besluiten worden officieel nog medegedeeld aan de vergadering van de ACP-EU delegaties.

Volgens het gebruik is er een roulatiesysteem, dat de  regio’s om de beurt de mogelijkheid biedt om de posities in de ACP-EU in te vullen.  Nu is de beurt aan het Caraibisch gebied om  het Presidentschap van de ACP PA tevens Co-President ACP-EU JPA te vervullen.

De ACP-EU JPA is nu in vergadering bijeen. Tijdens deze bijeenkomst komen zeer belangrijke zaken aan de orde, die onder andere te maken hebben met de regionale integratie. Ook de Zuid – Zuid samenwerking, waarbij aspecten van modernisering van de douane en de gemeenschappelijke tarieven van belang zijn in de ACP-landen, komt aan de orde.

Het Bureau van de ACP-EU JPA is het executieve Bureau dat een besluitvormend onderdeel is van de ACP-EU. Suriname zal zich, vanwege haar jarenlange lidmaatschap en participatie binnen de ACP, goed moeten neerzetten en ervoor zorgen dat zij in de besluitvormingsorganen gaat participeren. Met deze verkiezing is een goede stap in die richting gezet.

Een parlementaire delegatie, bestaande uit de leden Ricardo Panka, de ACP-EU permanente vertegenwoordiger, Guno Castelen en Remie Tarnadie  bevindt zich momenteel in Ethiopië. De delegatie wordt technisch geadviseerd en bijgestaan door Mr. Reggy Nelson van de Surinaamse ambassade in Brussel. De conferentie duurt tot en met 27 november 2013.

<< Terug naar berichten