Ex-militairen vragen DNA om hulp

Ex-militairen vragen DNA om hulp

De Vereniging Surinaamse Veteranen en ex-militairen (Svem), probeert middels het indienen van een petitie aan assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons opnieuw aandacht te vragen voor hun problemen. In de uit elf punten bestaande petitie, die op dinsdag 21 juli 2015 is ingediend, wordt ondermeer aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek, werkgelegenheid en de wet op arbeidsongevallenregeling.

De groep onder leiding van Waldo Jameson, vindt dat er teveel tijd verloren gaat aan discussies over ex-militairen. Er is behoefte aan gezamenlijke aanpak van de nieuwe, maar zeer ernstige vraagstukken over hun toekomst en zelfs overleving, staat in de petitie.

Voorzitter Simons heeft beloofd om samen met het parlement stapvoets erachter te komen wat de huidige situatie van deze groep is. Stapvoets zal bekeken worden hoe de regering kan worden geadviseerd voor aanpak van deze problematiek. Jameson wordt binnenkort samen met nog een vertegenwoordiger van de groep uitgenodigd door DNA om met deskundigen om de tafel te zitten voor het bespreken van de problemen. Daarnaast heeft mevrouw Simons beloofd dat alle parlementariërs in de huishoudelijke vergadering van donderdag 23 juli 2015 een afschrift van de petitie krijgen.

<< Terug naar berichten