Gebruik van social media centraal op bijeenkomst Open Parlement

Gebruik van social media centraal op bijeenkomst Open Parlement

Het gebruik van sociale netwerken is de laatste jaren wereldwijd niet alleen sterk toegenomen, maar ook interessant geworden. Hoewel social media zijn positieve kanten heeft wordt die ook negatief gebruikt. Parlementariërs staan momenteel ook voor deze nieuwe uitdagingen als het gaat om de interactie op deze netwerken. 

Desalniettemin zijn deze platformen innovatieve manieren die volksvertegenwoordigers kunnen gebruiken om de samenleving te betrekken bij openbare besluiten. In de trainingssessie zijn niet alleen handvaten en strategieën aangereikt voor het gebruik van social media, maar hebben de deelnemers kunnen nadenken over de voordelen en mogelijkheden voor het bevorderen van burgerparticipatie.

Voorafgaand aan de ParlAmericas bijeenkomst  is op woensdag 15 maart 2017 in San José, Costa Rica een training verzorgd aan parlementariërs onder het thema:  “Het vergroten van het gebruik van social media ter bevordering van burgerparticipatie.” De training is verzorgd door Sebastian de Lara Gomis, managing director van Navegacion Politica. Naast parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hebben de assembleeleden Raymond Sapoen en Jitendra Kalloe ook deelgenomen aan deze sessie.

Een belangrijk aspect aan de Open Parlement agenda en de ParlAmericas Roadmap towards Legislative Openness is het vergemakkelijken van  toegang tot parlementaire informatie door het gebruik van innovatieve technieken en het verhogen van burgerparticipatie  in besluitvormingsprocessen.

Tijdens de training is de focus gelegd op het gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat in de politiek. De trainer heeft politici op het hart gedrukt voorzichtig om te springen met social media en  onderscheid maken tussen het politieke- en privé leven. Elke politicus bepaalt zelf hoeveel informatie op social media verschijnt. Hij raadt aan om voorzichtig om te springen met het plaatsen van foto’s op zo’n pagina.

Voorzitter Simons heeft tijdens de presentatie aangegeven, actief te zijn op Facebook, maar geen privé foto’s plaatst van bijvoorbeeld haar kinderen of kleinkinderen. Verder heeft zij aangegeven dat het politici niet alleen lukt om zo’n pagina te beheren en adviseert om daarvoor een ondersteuningsteam te hebben. In reactie hierop heeft de trainer onder andere aangegeven dat bijvoorbeeld politici ervoor kiezen om toch foto’s te plaatsen die één moet zijn die op de voorpagina van een dagblad kan. 

Vrouwen in politiek en social media

Diverse vrouwelijke politici hebben aangegeven dat ondersteuning aan elkaar noodzakelijk is om teleurstellingen te voorkomen. Vrouwen moeten elkaar niet alleen accepteren, maar meer respecteren willen zij in de politiek de top bereiken. Voorzitter Simons heeft aangegeven, dat hoewel er nog veel meer kan veranderen in Suriname er bij de laatste verkiezingen meer vrouwen in de politiek zijn gekomen. Het percentage aan vrouwen lag in 2010 rond de 10 procent, bij de verkiezingen van 2015 is een grote sprong vooruit gemaakt want 14 van de 51 parlementariërs is vrouw. In de zittingsperiode 2010-2015 is het parlement geleid door twee vrouwen. Niet alleen de voorzitter, maar ook de vicevoorzitter van het hoogste orgaan van staat was een vrouw. Verder heeft de assembleevoorzitter aangegeven dat het parlementaire werk is verdeeld en ook vrouwen leiding geven aan commissies.

<< Terug naar berichten