Geerlings-Simons op conferentie: ‘Kinderbescherming is voortbestaan van onze samenleving’

Geerlings-Simons op conferentie: ‘Kinderbescherming is voortbestaan van onze samenleving’

Hoe meer kinderen in crisis zijn, hoe meer problemen we creëren voor onze samenleving voor de komende 15 jaren. Zo poneert de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons haar mening bij de opening van de tweedaagse conferentie van het Bureau Rechten van het Kind. De conferentie met als titel "High Level Conference Child Protection" is op 18 november 2016 gehouden in de conference room van het ressort Bergendal.

Kinderbescherming is de kern van het voortbestaan van onze samenleving. “Voedt ze niet op, bescherm ze niet en de gemeenschap is binnen 15 jaar een disaster. Ik ben al 20 jaren in het parlement en heb regeringen zien komen en gaan en het is ons niet gelukt om voldoende en adequate opvang te hebben voor kinderen in crisissituaties”, zegt Geerlings-Simons.

De vraag die volgens voorzitter gesteld moet worden is waarom het niet lukt. Geerlings- Simons zegt dat het belangrijk is om te beseffen tijdens de conferentie dat wanneer er gesproken wordt over kinderbescherming, deze keer niet de eerste keer is. "Als we meer van hetzelfde doen gaan we meer van hetzelfde resultaat krijgen."

De  voorzitter drukte de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Joan Dogojo op het hart om op zijn minst een opvanghuis voor kinderen op de begroting op te nemen. “We zijn in een crisis, maar juist in deze periode moet u naar kinderen kijken."

<< Terug naar berichten