Goedgekeurde wet ‘Surinaams Wetboek van Koophandel’ ondernemersvriendelijk

Goedgekeurde wet ‘Surinaams Wetboek van Koophandel’ ondernemers vriendelijk

De Nationale Assemblée heeft op maandag 4 juli 2016 in een Openbare Vergadering de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel met algemene 28 stemmen goedgekeurd. De oppositie heeft zich onthouden van stemming.

Deze wetswijziging betreft maatregelen ter bevordering van het ondernemings- en investeringsklimaat en het oprichten van een naamloze vennootschap (N.V.) te versnellen en te vereenvoudigen. Tevens beoogt het de kosten voor het oprichten te verlagen en de aansprakelijkheid van het bestuur van een nv aan te scherpen. Deze maatregel moet ertoe leiden dat Suriname zal stijgen op de ease of doing business index.

Het initiatiefvoorstel is op 17 juni 2016 ingediend door de leden Jennifer Geerlings-Simons, Melvin Bouva, Nao-mi Samidin en Wendell Asadang.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit: de leden Stephen Tsang (voorzitter), Dinotha Vorswijk, Jenny Warsodikromo, William Waidoe, Roché Hopkinson, Jitendra Kalloe en Jennifer Vreedzaam.

 

<< Terug naar berichten