Goedkeuring wijziging wetboek van Strafrecht en Strafvordering

Goedkeuring wijziging wetboeken van Strafrecht en Strafvordering

De Nationale Assemblee  heeft op dinsdag 17 juni 2014 de navolgende ontwerpwetten goedgekeurd:   

  • Ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de instelling van een DNA-databank voor strafzaken (Wet DNA-databank in strafzaken)

 

  • Ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70)

 

  • Ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met DNA-onderzoek in Strafzaken (S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 61)

 

De ontwerpwetten zijn met algemene 37 stemmen aangenomen. Beluister de vergaderingen via onze Live Feed.

<< Terug naar berichten