Good governance van levensbelang

Good governance van levensbelang

Op uitnodiging van de Rekenkamer heeft mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons op vrijdag 8 augustus in de Royal Ballroom van Torarica een toespraak gehouden over ‘Good governance’.  Dit was ook het thema van het seminar dat De Rekenkamer in samenwerking met de IDB heeft georganiseerd. Volgens mevrouw Simons is goed en transparant bestuur van levensbelang. Corruptie is een gevolg van slecht bestuur en dat maakt dat mensen ontspoord raken.

Goed bestuur begint in eerste aanleg met integere personen, ongeacht hun positie. “Corruptie begint niet bij de politiek, maar veel eerder. Het is de politiek die mensen de kans geeft corrupt te zijn. Daarom is het belangrijk om jongeren op te voeden tot integere personen”, benadrukt de voorzitter.

De verschillende buitenlandse gastsprekers die hebben meegedaan aan het seminar zijn de mening toegedaan dat de Rekenkamer moet worden verzelfstandigd en dat De Nationale Assemblée blijft netwerken met buitenlandse parlementen. Ook het versterken van de capaciteit van secretarieel personeel is een pre. De parlementsvoorzitter is ook voorstaander van verzelfstandiging van de Rekenkamer. Echter moeten overheidsfunctionarissen worden verplicht transparant te werken geeft mevrouw Simons verder aan. Volgens de voorzitter zal geen enkele wet corruptie tegengaan als transparantie niet wordt afgedwongen. Verder meent zij dat de Rekenkamer alleen optimaal zal functioneren als het orgaan onafhankelijk is van de overheid.

<< Terug naar berichten