DNA-voorzitter leidt Internationaal Onderwijscongres Suriname in

Internationaal onderwijs congres Suriname

De Voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Geerlings - Simons heeft tijdens het Internationaal Onderwijscongres Suriname onderwijsgevenden een presentatie gegeven over waar naartoe met het onderwijssysteem in 2020. De Voorzitter is vanuit de wetgevende rol ingegaan op het onderwijsvraagstuk. "Wat willen wij bereiken? Wat moeten wij in de toekomst hebben om het groter doel te bereiken? Wat zijn belangrijkste randvoorwaarden?" Zijn enkele vragen waaraan er aandacht is besteed tijdens haar presentatie. “We moeten als samenleving komen tot een verbintenis met het onderwijs. Ongeacht wie er aan de macht is. We moeten ons committeren aan het onderwijs”, stelt de Voorzitter vast. “Leerkrachten beïnvloeden de eeuwigheid in het perspectief van het mensen leven. They affect it for better or worse.” De Voorzitter gaat stappen verder. “We willen weerbare mensen die verbonden zijn met de omgeving en God. Mensen die zichzelf en anderen kunnen waarderen. We willen capabele gelukkige en weerbare Surinamers maken. Het onderwijs moet kinderen leren om zich bewust te zijn van eigen groepsidentiteit, maar we moeten ook weten wie de anderen zijn. We zijn samen Surinamers”, merkt de Voorzitter tijdens haar speech op. Om deze punten te bereiken is een veilige stimulerende omgeving heel erg belangrijk. “En dat ontbreekt nog te vaak. Onze kinderen moeten in een veilige omgeving onderwijs volgen. Denk maar aan een school met een poort. Het schoolgebouw en de inrichting moeten het onderwijs ondersteunen en niet tegenwerken.”

Ook de leerkrachten moeten alles in huis hebben om hun werk te kunnen doen. “Onze leerkrachten moeten de beste mensen zijn in onze gemeenschap, met de beste opleiding en het best wat we ze kunnen geven. Vandaag moet de basis gelegd worden om het niveau van onderwijs later te verbeteren”, sluit de Voorzitter kernachtig af.

Het thema van het tweededaagse congres welke op 1 en 2 november is gehouden was ‘The future depends on what we do in the present’.

 

<< Terug naar berichten