IsDB informeert DNA over samenwerking

IsDB informeert DNA over samenwerking

Op woensdag 12 oktober 2016 heeft er in De Nationale Assemblée (DNA) een bespreking plaatsgevonden met een delegatie van de Islamic Development Bank (IsDB). De delegatie onder leiding van de vicepresident Sayed Aqa is in het land in het kader van de 10 - jarige relatie tussen Suriname en de IsDB.

De bespreking is voorgezeten door DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. De vicevoorzitter van DNA de heer Melvin Bouva en de fractieleiders van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen hebben deze vergadering ook bijgewoond. Door de delegatieleden van de IsDB is niet alleen het beleid en de werkwijze van dit instituut belicht, maar ook de voordelen die deze samenwerking kan opleveren. Hierna zijn de fractieleiders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de delegatieleden.

Positief

De IsDB heeft benadrukt een zeer positieve ervaring met Suriname te hebben. In dit verband is aangehaald dat Suriname zijn schulden altijd op tijd heeft afgelost. Elke samenwerking met lidlanden heeft zijn karakteristieke kenmerken en zo zal die ook met Suriname het geval zijn. Volgens de IsDB-topman bezit Suriname veel potentie voor wat betreft de natuurlijke hulpbronnen en is er daarom ook veel ruimte voor buitenlandse investeerders. Met de projecten die de bank zal financieren, kan er verlichting komen in het werkloosheidsvraagstuk. De heer Aqa heeft ook opgemerkt dat de geografische ligging van Suriname niet bij bekend is bij de lidlanden van de bank.

Suriname heeft zich in het verleden meer georiënteerd op Europa en de Verenigde Staten van Amerika. De IsDB- topman merkt verder op, dat Suriname stappen zet om te kijken naar de rest van de wereld. Verder heeft de IsDB-delegatie aangegeven wat het belang is van wetgeving bij buitenlandse investeringen. Aan de volksvertegenwoordiging hebben de delegatieleden ook suggesties meegegeven. Voorzitter Simons heeft aangegeven, dat Suriname al de juiste richting op gaat, als het gaat om wetgeving. In het eerste helft van het komend jaar worden er wetten behandeld, die een beter investeringsklimaat moeten scheppen.

<< Terug naar berichten