Lening voor investering infrastructuur goedgekeurd

Lening voor investering infrastructuur goedgekeurd

De ontwerpwet houdende machtiging aan de minister van Financiën tot de afwijking van het Obligoplafond voor de Staatsschuld is aangenomen met 27 stemmen voor en 13 tegen. Dit is gebeurd op 9 december 2016.  De Nationale Assemblée heeft de regering, met de aanname van deze wet, toestemming gegeven om een lening te sluiten met een Chinese bankinstelling. Met de verkregen financiële middelen zullen wegen worden geasfalteerd en bruggen gebouwd.

Volgens de vicevoorzitter van DNA, de heer Melvin Bouva, zal met de aanname van deze wet Suriname beter in staat zijn om de nodige investeringen te plegen in zijn infrastructuur. Verder heeft de heer Bouva het aangegeven dat er zowel door de coalitie als de oppositie punten naar voren zijn gebracht waar er rekening mee moet worden gehouden.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (vz), Mahinder Jogi, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, William Waidoe en Wendell Asadang.

<< Terug naar berichten