Meer vrouwen in DNA zullen het verschil uitmaken

Meer vrouwen in DNA zullen het verschil uitmaken

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft tijdens het Politiek World Cafe op woensdag 25 maart 2015 in de Banquethal van Torarica politieke partijen opnieuw opgeroepen om vrouwen te kandideren  voor het parlement. ‘Meer vrouwen in DNA zullen het verschil uitmaken.’ Mevrouw Simons vroeg aan de samenleving om ook een steentje hieraan bij te dragen om binnen hun politieke overtuiging op 25 mei 2015 voor een vrouw te kiezen.

Na 9 april 2015 wordt duidelijk hoeveel vrouwen door de politieke organisaties zijn voorgedragen voor het parlement. Ze hoopt niet dat de cijfers bedroevend zullen zijn zoals bij de verkiezingen van 2010. Toen is gebleken dat de participatie van vrouwen opnieuw was gedropt. Was het aantal vrouwen op verkiesbare plaatsen bij de verkiezingen in 2005 nog rond de 25% daalde het naar minder dan 10% in 2010.

Naar aanleiding hiervan heeft DNA op 9 april 2014 het project ‘Meer vrouwen in de besluitvorming 2015’ gelanceerd. Voor de uitvoering van dit project wordt er met de UNDP samengewerkt. Dit project duurt een jaar. Gedurende deze periode zijn politiek actieve vrouwen getraind en hebben zij toegang tot de media gekregen om met het oog op de verkieizingen,op bijzondere dagen boodschappen uit te zenden, waardoor zij meer bekendheid genieten.

De deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming versterkt het gelijkheidsbeginsel en het democratisch gehalte van de politieke organen en betekent een doelmatig gebruik van talenten en bekwaamheden. Zonder deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming zal het politiek proces volgens voorzitter Simons minder effectief zijn voor het bereiken van doelen en aspiraties op elk vlak.

Als de kandidatenlijsten af zijn, wordt ook aandacht gegeven aan de vrouwen die daadwerkelijk  gekandideerd zijn voor een plek in het parlement. Net als mevrouw Simons hoopt Alexis Armstrong na de stembusgang meer vrouwen in de politieke besluitvorming te zien. Hij verwees in zijn toespraak naar een statement van UNDP administrator Helen Clark die steeds hiervoor heeft gepleit. Vrouwelijke betrokkenheid is volgens haar een noodzaak. 

Tijdens het Politiek World Cafe hebben de vrouwen binnen een korte tijd kunnen brainstormen waarom zij gekandideerd moeten worden voor een plek op de DNA-lijst. Op de bijeenkomst waren naast vrouwen en mannen uit de verschillende politieke partijen ook aanwezig de vicevoorzitter van DNA mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch en assembleelid Joan Dogojo.

<< Terug naar berichten