Nationaal onderzoek naar geweld tegen kinderen

Nationaal onderzoek naar geweld tegen kinderen

Op dinsdag 22 december is in De Nationale Assemblée (DNA) het project gelanceerd waarbij een nationaal onderzoek komt naar geweld tegen kinderen. Dit project is onder supervisie van DNA wordt uitgevoerd door het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) terwijl het United Nations Children's Fund (UNICEF) financiële ondersteuning geeft. Daarnaast is er ook een contract ondertekend voor de uitvoering van een bewustwordings- en interventieprogramma dat het ministerie van Justitie en Politie zal uitvoeren met ondersteuning van het Unicef op het gebied van misbruik en seksueel geweld. Voor de uitvoering van deze projecten zijn twee contracten ondertekend. 

De algemene doelstelling van het onderzoek is om systematische en betrouwbare gegevens over geweld tegen kinderen en geweld onder kinderen te verkrijgen in Suriname. Verder worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van beleid, wetgeving, interventieprogramma's met betrekking tot de preventie en bestrijding van geweld tegen kinderen in Suriname.

In haar toespraak heeft DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons aangegeven, dat een belangrijke taak van het hoogste orgaan van staat is om het beleid van de regering te beoordelen, evalueren en adviezen te doen. Het parlement heeft een ombudsfunctie en wil dteeds beter geïnformeerd worden over wat er in de samenleving speelt. Volgens de voorzitter speelt het Omdudsbureau een belangrijke rol in het identificeren van problemen door zijn contact met de samenleving. Dit bureau heeft in de voorbije vijf jaren zijn nut bewezen. Gemiddeld zijn op jaarbasis 400 klachten door burgers doorgespeeld aan het Omdudsbureau. Een groot deel van de klachten betreffende de situatie van kinderen, de omstandigheden waaronder zij worden achtergelaten en opgevoed. 

Bewustwording Kinderrechtenverdrag

Het ministerie van Justitie en Politie heeft aangekondigd om de problematiek rondom kindermisbruik en kinderexploitatie aan te pakken. De focus voor dit project ligt volgens minister Jennifer van Dijk - Silos op de verhoging van de bewustwording van kinderen met betrekking tot het Kinderrechtenverdrag. 

Volgens mevrouw Marianne Flach, vertegenwoordiger van het UNICEF voor Suriname en Guyana, is het onderzoek nodig omdat geweld tegen kinderen en vrouwen in Latijns - Amerika en het Caribisch gebied behoorlijke proporties heeft aangenomen. 

 Voor meer informatie over het project kunt u op onderstaande link klikken. 

 Violence Against Children Research in Suriname overeenkomst

<< Terug naar berichten