Nieuwe commissies benoemd in DNA

Nieuwe commissies benoemd in DNA

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 20 augustus tijdens de openbare vergadering een aanvang gemaakt met het praktisch gedeelte van het parlementairwerk voor de nieuwe zittingsperiode. Tijdens deze vergadering heeft De Vice-president, Michael Adhin de ministers aan DNA voorgesteld.

In deze vergadering heeft de voorzitter van DNA, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons de samenstelling van de nieuwe commissies bekendgemaakt. De commissies zijn er om regelmatig informatie op te vragen voor DNA. De indeling van de commissies ziet er als volgt uit:

 

Justitie en Politie (JusPol):

 • Mw. drs. R. Cotino (Vz)
 • Mw. K. Mathoera , MPA
 • Hr. ir. S. Tsang
 • Hr. R. Brunswijk BBA
 • Mw. G. Watamaleo
 • Hr. S. Somohardjo
 • Hr. C. Breeveld

Natuurlijke Hulpbronbronnen (NH):

 • Hr. drs. R. Parmessar (Vz)
 • Hr. dr. G. Rusland
 • Hr. E. Linga
 • Hr. drs. A. Gajadien
 • Hr. G. Sapoen
 • Hr. R. Brunswijk BBA
 • Hr. C. Breeveld

Binnenlandse Zaken (BiZa):

 • Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)
 • Hr. dr. R. Nurmohamed
 • Hr. R. Hooghart
 • Mw. D. Vorswijk
 • Hr. D. Chitan
 • Hr. S. Somohardjo
 • Mw. S. Afonsoewa

Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM):

 • Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)
 • Hr. S. Girjasing Lcs
 • Hr. R. Hooghart
 • Mw. drs. P. Etnel
 • Hr. G. Sapoen
 • Mw. D. Pokie
 • Hr. A. Paal

Regionale Ontwikkeling (RO):         

 • Hr. F. Finisie (Vz)
 • Hr. M. Bee
 • Mw. A. Nading
 • Hr. drs. D. Sharman
 • Hr. R. Zeeman
 • Mw. I. Karta-Bink
 • Hr. R. Tarnadi

Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo):      

 • Hr. C. Breeveld (Vz)
 • Hr. S. Girjasing Lcs
 • Hr. F. Finisie
 • Mw. D. Pokie
 • Mw. S. Samidin
 • Mw. drs. P. Etnel
 • Mw. S. Afonsoewa

Defensie:                               

 • Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)
 • Mw. K. Mathoera, MPA
 • Mw. J. Vreedzaam
 • Hr. R. Brunswijk BBA
 • Mw. J. Warsodikromo
 • Hr. S. Somohardjo
 • Mw. S. Afonsoewa

Buitenlandse Zaken (BuZa): 

 • Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)
 • Hr. C. Santokhi
 • Mw. G. Watamaleo
 • Hr. dr. G. Rusland
 • Hr. ir. S. Tsang
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Hr. R. Tarnadi

Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC):

 • Mw. drs. R. Cotino (Vz)
 • Hr. dr. R. Nurmohamed
 • Hr. E. Linga
 • Mw. D. Pokie
 • Hr. mr. R. Sapoen
 • Mw. drs. P. Etnel
 • Mw. S. Samidin

Volksgezondheid:

 • Mw. J. Vreedzaam (Vz)
 • Mw. D. Pokie
 • Hr. G. Snip
 • Hr. drs. D. Jaggernath
 • Mw. S. Afosoewa
 • Hr. S. Somohardjo
 • Hr. drs. C. Waterberg

Financiën:                              

 • Hr. drs. R. Parmessar (Vz)
 • Hr. drs. A. Gajadien
 • Mw. J. Vreedzaam
 • Hr. dr. G. Rusland
 • Mw. drs. R. Cotino
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Hr. drs. M. Abdoel

Openbare Werken (OW):                  

 • Hr. drs. M. Abdoel (Vz)
 • Hr. S. Girjasing Lcs
 • Hr. G. Sapoen
 • Hr. M. Bee
 • Hr. R. Ramsahai
 • Mw. I. Karta-Bink
 • Mw. S. Samidin

Handel en Industrie (HI):      

 • Hr. drs. R. Parmessar (Vz)
 • Mw. D. Vorswijk
 • Mw. J. Warsodikromo
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Hr. ir. S. Tsang
 • Hr. S. Girjasing Lcs
 • Mw. drs. R. Cotino

Transport, Communicatie en Toerisme (TCT):

 • Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)
 • Hr. drs. D. Sharman
 • Hr. F. Finisie
 • Hr. R. Brunswijk BBA
 • Hr. R. Zeeman
 • Mw. I. Karta-Bink
 • Hr. ir. S. Tsang

Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV):

 • Hr. drs. M. Abdoel (Vz)
 • Hr. J. Kalloe
 • Hr. R. Ramsahai
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Hr. mr. R. Sapoen
 • Hr. M. Jogi
 • Hr. R. Tarnadi

 

Sport en Jeugdzaken:  

 • Hr. G. Snip (Vz)
 • Mw. K. Mathoera, MPA
 • Hr. R. Ramsahai
 • Mw. drs. P. Etnel
 • Hr. mr. R. Sapoen
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Mw. A. Nading

Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB):                    

 • Hr. R. Tarnadi (Vz)
 • Hr. M. Jogi
 • Mw. G. Watamaleo
 • Hr. M. Bee
 • Mw. S. Samidin
 • Hr. drs. W. Waidoe
 • Hr. mr. P. kensenhuis

 

 

Lijst van vaste Commissies 2015 - 2020

Huishoudelijke Aangelegenheden(art. 13 R.v.O.)           

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Hr. C. Breeveld

4. Mw. D. Pokie

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Hr. drs. W. Waidoe

7. Hr. drs. C. Waterberg

Verzoekschriften (art. 102 R.v.O.):                 

1. Mw. J. Warsodikromo

2. Hr. drs. S. Girjasing Lcs

3. Mw. A. Nading

 

Staatsuitgaven (art. 109 R.v.O.):                              

1. Hr. drs. M. Abdoel (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. J. Vreedzaam

4. Hr. dr. G. Rusland

5. Mw. drs. R. Cotino

 Lagere Organen (art. 124 R.v.O.):                            

1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)

2. Hr. M. Bee

3. Hr. E. Linga

4. Hr. drs. D. Sharman

5. Hr. F. Finisie

 

Commissie Mensenrechten:        

1. Mw. J. Vreedzaam (Vz)

2. Mw. K. Mathoera, MPA

3. Mw. S. Samidin

4. Mw. D. Vorswijk

5. Hr. mr. R. Sapoen

6  ………………………………

7  Mw. G. Watamaleo

 

 

Commissie Milieu en Klimaatsverandering:

1.  Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2.  Hr. M. Bee

3.  Mw. G. Watamaleo

4.  …………………………

5.  Mw. drs. P. Etnel

6.  Hr. dr. R. Nurmohamed

7.  Hr. drs. R. Parmessar

Commissie Naturalisaties:

1.  Hr. drs. R. Parmessar (Vz)

2.  Mw. K. Mathoera, MPA

3.  Hr. F. Finisie

4.  Mw. I. Karta-Bink

5.  Mw. G. Watamaleo

6.  Hr. drs. D. Jaggernath

7.  Hr. A. Paal

 

Commissie Nieuwbouw DNA:

1  ………………….………………..

2.  Hr. dr. R. Nurmohamed

3.  …………………………………….

4.  Hr. dr. G. Rusland

5.  …………………………………….

6.  Hr. S. Somohardjo

7.

 Commissie Mensenrechten:

1. Mw. Jennifer Vreedzaam

2. Mw. K. Mathoera MPA

3. Mw. S. Samidin

4. Mw. D. Vorswijk BSc.

5. Mw. R. Sapoen

6. Mw. P. Etnel

7. Mw. G. Watamaleo

<< Terug naar berichten